روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
تاریخ رویداد : دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸