جهت فعال شدن لینک ورود به وبینار، اطلاعات زیر را ارسال نمایید:

آشنایی با ابزارهای نوین یادگیری زبان انگلیسی