کلاس‌های آنلاین ۱۱ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۰

سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰   

نام استاد نام درس رشته ساعت شروع ساعت پایان لینک ورود به کلاس
استاد فارسیجانی مدیریت بهره‌وری مدیریت تکنولوژی ۱۵ ۱۶ http://vc.faran.ac.ir/modiryatbahre
استاد رهبرپور حقوق جزای اختصاصی (۱) جرائم علیه اموال و مالکیت حقوق ۱۷ ۱۸ http://vc.faran.ac.ir/hoghoghj1jam
استاد رهبرپور حقوق جزای اختصاصی (۲) جرائم علیه مصالح عمومی کشور حقوق ۱۸ ۱۹ http://vc.faran.ac.ir/hoghoghjaza2
استاد گوهری انقلاب اسلامی ایران عمومی ۱۳:۳۰ ۱۴:۳۰ http://vc.faran.ac.ir/enghelabe

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰   

نام استاد نام درس رشته ساعت شروع ساعت پایان لینک ورود به کلاس
استاد مقسمی هوش مصنوعی و سیستم خبره مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ http://vc.faran.ac.ir/hosh
استاد مقسمی هوش مصنوعی مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ http://vc.faran.ac.ir/hosh
استاد ابوطالب خراسانی حسابداری مالی پیشرفته حسابداری ناپیوسته ۱۲ ۱۴ http://vc.faran.ac.ir/hesabmalipish

پنج‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰   

نام استاد نام درس رشته ساعت شروع ساعت پایان لینک ورود به کلاس
استاد هانیه محمدعلی سیر اندیشه‌های اقتصادی متفکرین اسلامی و غربی اقتصاد ۱۱ ۱۲:۱۵ http://vc.faran.ac.ir/seirandisheh
استاد مهران نیک آریا مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی کامپیوتر ۱۴ ۱۵:۳۰ http://vc.faran.ac.ir/mabanicomp
استاد زارعی ابزارهای مالی و عقود اسلامی حسابداری ۱۷ ۱۸ http://vc.faran.ac.ir/abzarmali
استاد کوشکی حقوق جزای اختصاصی (۳) جرائم علیه تملمیت جسمانی اشخاص حقوق ۱۴ ۱۵ http://vc.faran.ac.ir/hoggaza3
استاد کوشکی روش تحقیق حقوق ۱۵ ۱۶ http://vc.faran.ac.ir/raveshetahghigh
استاد حاجیها چارچوب مفاهیم گزارشگری ارشد حسابداری ۱۶ ۱۷ http://vc.faran.ac.ir/charchobgozareshmali/
استاد حاجیها سرمایه گذاری در بورس کارشناسی حسابداری ۱۷ ۱۸ http://vc.faran.ac.ir/sarmayehgozaridarboors
استاد حاجیها سیستم‌های اطلاعاتی کارشناسی/ ارشد حسابداری ۱۸ ۱۹ http://vc.faran.ac.ir/systemeth

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰   

نام استاد نام درس رشته ساعت شروع ساعت پایان لینک ورود به کلاس
استاد بیاتی حقوق مالیه عمومی کارشناسی حقوق ۱۶ ۱۷ http://vc.faran.ac.ir/hoghoghmo
استاد بیاتی حقوق اساسی ۳ کارشناسی حقوق ۱۷:۲۰ ۱۸:۲۰ http://vc.faran.ac.ir/hoghogha3mh
استاد ربیع اصول و راهکارهای ترجمه- اصول و روش‌های ترجمه زبان انگلیسی (آموزش و مترجمی) ۱۳ ۱۴ http://vc.faran.ac.ir/osoltarjomeh
استاد ربیع ترجمه متون علوم انسانی زبان انگلیسی (آموزش و مترجمی) ۱۴ ۱۵:۱۰ http://vc.faran.ac.ir/tarjomeholomensani
استاد ربیع ترجمه متون ساده زبان انگلیسی (آموزش و مترجمی) ۱۵:۱۰ ۱۶:۲۰ http://vc.faran.ac.ir/tarjomehmotonsadeh
استاد احمر ریاضیات پایه صنعتی- بازرگانی- حسابداری ۱۴ ۱۵ http://vc.faran.ac.ir/riyaziyat
استاد احمر ریاضی کاربردی ۱ حسابداری ۱۴ ۱۵ http://vc.faran.ac.ir/riyaziyat
استاد احمر ریاضی و کاربرد آن در مدیریت ۱ بانکداری ۱۴ ۱۵ http://vc.faran.ac.ir/riyaziyat
استاد احمر ریاضیات برای اقتصاد ۱ اقتصاد ۱۴ ۱۵ http://vc.faran.ac.ir/riyaziyat
استاد احمر ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت کسب و کار ۱۴ ۱۵ http://vc.faran.ac.ir/riyaziyat
استاد احمر ریاضی عمومی ۱/ ریاضی عمومی کامپیوتر ۱۵ ۱۶ http://vc.faran.ac.ir/royazio
استاد قاسم قجاوند مبانی رفاه اجتماعی مددکاری اجتماعی ۱۰ ۱۱:۳۰ http://vc.faran.ac.ir/mabanirefah