دکتر رفعت بیات

( موسس و قائم مقام آموزش عالی فاران مهر دانش

نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی )

دکتر حمید مقدسی

( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )

دکتر مسلم بهادری

( استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس

گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی )

   

 

 

 

 

دکتر پیام حنفی زاده

( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی )

دکتر رضا صفدری

( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران )

دکتر سید حسن مقدم نیا

( عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی )

 

 

 

  

دکترمریم طایفه محمودی

( عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات )

دکتر مریم جهانبخش

( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )

دکتر امیر ناصر اخوان

( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر )

           

           

            

 


دکتر زهرا مستانه

( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس )

دکتر شیرین عیانی

( معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی 
فاران مهردانش )

 

سید علی اکبر صفوی

( عضو هیات علمی دانشگاه شیراز )

 

           

            

            

 

 

دکتر علی سلیمانی

( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ملارد )

دکتر رامین کریمی

( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ملارد )

دکتر هادی برقی

( همکار علمی موسسه آموزش عالی
فاران مهر دانش )

 

               

               

         

 

 

 

دکتر سعید شکرالهی

( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )

 

دکتر کمال عقیق

( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی )

دکتر حجت الله حاجی حسینی

( عضو هیئت علمی و رئیس سازمان‌

پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران )

 

             

           

         

 

 

 

 

 

مهندس جهانی کیا

( مدیر مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی )

قدردانی از منتخبین طرح شمس 

جمع بندی همایش توسط دکتر حمید مقدسی