ردیف

 

نام دانشجو

 

 

دانشگاه پذیرفته شده

 

رشته ی قبولی

 

رشته تحصیلی در فاران

1

سیدمحمدرضا حسینی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان

مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتی

2

شهرام صیدآبادی

دانشگاه آزاداسلامی- واحد الکترونیکی

مدیریت بازرگانی- کارآفرینی

مدیریت صنعتی

3

فاطمه حاج محمدی

دانشگاه پیام نور واحد لواسانات

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی

مدیریت صنعتی

4

فاطمه قربانپور فشتمی

دانشگاه پیام نور واحد مرکز تهران شمال

صنایع مدیریت مهندسی

مدیریت صنعتی

         

6

مجید قربانعلی زادگان

دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال 

مدیریت دولتی- خط مشی گزاری عمومی

مدیریت صنعتی

7

مجیدکهبازی

مرکز آموزش علمی کاربردی تهران

مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق (کارشناسی)

مدیریت صنعتی

8

مریم باریکانی

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مدیریت کسب و کار MBA  

مدیریت صنعتی

9

مریم هاشمی علیا

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت دانش

مدیریت صنعتی

10

مهدی شاه پوری ارانی

دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیکی

مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

مدیریت صنعتی

11

مهدی همایونی مهر

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

کارآفرینی- کسب و کار جدید

مدیریت صنعتی

12

مهرتاج میرزائی بکتاش

دانشگاه علم و صنعت ایران

کارآفرینی- کسب و کار جدید

مدیریت صنعتی

13

الهه جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد الکترونیکی

روابط بین الملل

مدیریت صنعتی

14

امین تربی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت صنعتی

15

پرناز ذریه

موسسه آموزش عالی نورطوبی

 

-------

مهندسی فناوری اطلاعات

 

16

پریسا مرادی اقبلاغ

موسسه آموزش عالی مهر البرز

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

17

رحمت نعمت پور اقبلاغ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

18

رضا افسری آذر

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کارهای کوچک

19

رضا سلیمی مجد

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

 

-------

مدیریت صنعتی

20

روشنک فتح اله زاده

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مدیریت کسب و کار

MBA

مدیریت کسب و کارهای کوچک

21

سبحان عبداله پور کاکرودی

موسسه آموزش عالی مازیار

برنامه ریزی شهری

مدیریت کسب و کارهای کوچک

22

سحر علی وردی ممقانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

روانشناسی عمومی

مدیریت صنعتی

23

سمانه کاشی گر زاده

دانشگاه پیام نور واحد ساوه

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

24

میترا مرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت صنعتی – تولید

مدیریت صنعتی

25

ناصرملکی امیرآباد

دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

اخلاق کاربردی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

26

نسترن آشتیانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

-------

مدیریت صنعتی

27

نگار عمادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب

مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی

مدیریت صنعتی

28

نوشین توکلی ایمانی

دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی دانشکده مدیریت

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

29

ویدا رحیم هاشم آبادی

موسسه آموزش عالی مهر البرز

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

30

هومن جودی

موسسه آموزش عالی مهر البرز

 

-------

مدیریت صنعتی

31

حسن جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

-------

مدیریت صنعتی

32

فاطمه زارعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

33

مهشید سادات طباطبائیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نقاشی

مدیریت صنعتی

34

منصور منصوری

دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب

مدیریت اجرایی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

35

هادی یعقوبی

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

36

الهام عیوضی آغمیونی

موسسه آموزش عالی مهر البرز

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

37

فریور پور عباس هشجین

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

مدیریت صنعتی

38

نیما بابامرادی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور طوبی

مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کارهای کوچک

39

امیر حسین حیدری ازندریانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد الکترونیکی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

40

سیده کبری حسینی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مدیریت کارآفرینی –

MBA

مدیریت کسب و کارهای کوچک

41

مصطفی نوری شاهبلاغی

دانشگاه خوارزمی

 

-------

مدیریت صنعتی

42

محمد حسین شرعی

پردیس البرز دانشگاه تهران

مدیریت کسب و کار- استراتژی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

43

سعید قمی اویلی

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

مدیریت بازرگانی- مدیریت

مدیریت کسب و کارهای کوچک

44

سید حمید صدر لاهیجانی

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت کسب و کار –

IT   

مدیریت کسب و کارهای کوچک

45

سعید دلیریان

آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیریت تکنولوژی- انتقال تنکنولوژی

مدیریت صنعتی

46

احسان عراقی

مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

 

-------

مدیریت صنعتی

47

محمد حسین محمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

  48

مهسا خورشیدی حشیانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 

-------

مدیریت صنعتی

49

فرشته امینی

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت کارآفرینی سازمانی

مدیریت صنعتی

50

اعظم محمدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی

مدیریت صنعتی

51

یاسمن غرقی شفیعی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران)

 

-------

مدیریت صنعتی

52

فاطمه شفیعی نیک آبادی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران)

 

-------

مدیریت صنعتی

53

اشکان حاجی میراخوری

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت صنعتی

54

پریسا سادات امین زاده

 

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

کارآفرینی – کسب و کار

مدیریت کسب و کارهای کوچک

55

احمد لبیکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

 

مدیریت اجرایی

مدیریت صنعتی

56

آرزو نژاد نیک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

57

میلاد صوفی

موسسه آموزش عالی فاران مهر البرز

 

-------

مدیریت صنعتی

58

فریبا فرهادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی

مدیریت صنعتی

59

حسین آبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت

مدیریت اجرایی

مدیریت صنعتی

60

سمانه طوسی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی- فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کارهای کوچک

61

مهدی ناظمیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 

-------

مدیریت صنعتی

62

مهران محرم زاده

موسسه آموزش عالی  نورطوبی

مدیریت صنعتی- مدیریت پروژه

مدیریت صنعتی

63

الهه شیریان دهکردی

دانشگاه خاتم

علوم اقتصادی – اقتصاد و تجارت الکترونیک

مدیریت کسب و کارهای کوچک

64

علی عبدالهی ریسه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

حسابداری

مدیریت صنعتی

65

ابوالفضل اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیریت بازرگانی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

66

حسین­علی قبادی کوره خسروی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران)

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

67

منصور منصوری

دانشگاه پیام نور مرکز ورامین- قرچک

مدیریت اجرایی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

68

زهره رستم خانی

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

 

-------

مدیریت صنعتی

 

69

علی قهرمانی

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

 

-------

مدیریت صنعتی

70

حمیده دده بیکی

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

-------

مدیریت صنعتی

 

71

الهه روزبهانی

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

72

مهشاد قلی پور

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

-------

مدیریت صنعتی

 

73

سید میلاد عرضاوی

موسسه آموزش عالی  نور طوبی

مدیریت صنعتی- مدیریت پروژه

مدیریت صنعتی

 

74

حمیدرضا شاکری

دانشگاه شهید بهشتی

کارآفرینی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

75

رضا سمینو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

 

76

احمد ملکی

موسسه آموزش عالی مهر البرز

 

-------

مدیریت صنعتی

 

77

علیرضا نبوتی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات- پروژه های فناوری اطلاعات

مدیریت صنعتی

 

78

طاهره علی زاده قمصری

 

موسسه آموزش عالی مهر البرز

 

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

79

مهسا جعفری

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیریت کارآفرینی- سازمانی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

80

محمد مهرپور

 

دانشگاه پیام نور استان تهران

 

آموزش زبان انگلیسی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

81

فرسان فیض منظر

دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

82

محمد سبحانی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیریت جهانگردی- بازاریابی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

83

مهرناز تقی لو

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

 

-------

مدیریت صنعتی

 

84

مهنا توکلی

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

85

علی غفاری

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت ورزشی

مدیریت صنعتی

 

86

اطهر شفیعی

آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی

مدیریت صنعتی

 

87

سناء عسگری

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی- آموزش و ترویج

مدیریت کسب و کارهای کوچک

88

لینه حسینی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

89

فریبا تواضعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

مدیریت اجرایی

مدیریت صنعتی

 

90

فرشته خدادادی فیروز آبادی

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی

مدیریت صنعتی

 

91

هما بصیری

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

-------

مدیریت صنعتی

 

92

مهدی خوش قدم لنجوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

93

مریم تقی نژاد

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

 

94

سودابه نجف پور

موسسه آموزش عالی مهر البرز

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

95

سمیه شجاعی کهنه شهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

 

96

هانیه شمشیرساز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

97

سیده هاشمیه میر رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت تکنولوژی

مدیریت صنعتی

 

98

ربابه جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدیریت صنعتی- تولید

مدیریت صنعتی

 

99

احمد پیشگاه زاده

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید

مدیریت کسب و کارهای کوچک

100

علی افسری آذر

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی – کسب وکار

مدیریت کسب و کارهای کوچک

101

لیلا هداوند

مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

مدیریت کسب و کار

مدیریت صنعتی

 

102

مرتضی قرائی

مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

MBA

مدیریت کسب و کارهای کوچک

103

عظیم اصغری

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی- کسب و کار الکترونیکی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

104

اشرف محمدی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی- آموزش و ترویج

مدیریت کسب و کارهای کوچک

105

محمد امین جلیل چناقلو

دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی- اراک

مدیریت دولتی- مدیریت تحول

مدیریت کسب و کارهای کوچک

106

مرضیه قرائی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی – فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کارهای کوچک

107

راضیه قرائی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی – فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کارهای کوچک

108

پدرام پزشکیان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیریت اجرایی

مدیریت صنعتی

 

109

مجید اورعی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی – فناوری اطلاعات

مدیریت صنعتی

 

110

فاطمه رحیمی

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت کارآفرینی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

111

فاطمه ناهید

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت کسب و کارهای کوچک

112

طاهره حسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برنامه ریزی آموزشی

مدیریت صنعتی

 

113

امیر ابراهیم زاده ابندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

114

ایمان مرادی

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

115

محمدرضا عبدالهی

مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

-------

مدیریت صنعتی

 

116

آرمین مالک پور

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

-------

مدیریت صنعتی

 

117

جواد استاد رضا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران)

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

118

مهدیه یونسی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیریت تکنولوژی

مدیریت صنعتی

 

         

120

سید سینا مجلسی

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت صنعتی- تولید

مدیریت صنعتی

 

121

میلاد سفلایی شهر بابک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتی

 

122

خدیجه انیسی

مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

 

-------.

مدیریت صنعتی

 

123

فریبا رفیعی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی- کسب کار الکترونیکی

مدیریت صنعتی

 

124

میثم بختیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مهندس صنایع

مدیریت صنعتی

 

125

علی صابری ششکل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مدیریت آموزشی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

126

نجمه مشهدی وهاب

دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد تهران غرب

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کارهای کوچک

127

امیر عباس فرهمند

دانشگاه فردوسی مشهد

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مدیریت صنعتی

 

128

آرش قاضی سعیدی

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز تهران

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

129

الهه جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد الکترونیکی

روابط بین الملل

مدیریت صنعتی

 

130

طاهره اثباتی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بیرجند

روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

131

مهری شاهپوری ارانی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحدالکترونیکی

مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

مدیریت صنعتی

 

132

نوشین توکلی ایمانی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

 

133

سحر علی وردی ممقانی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شهر قدس

روانشناسی عمومی

مدیریت صنعتی

 

134

آرمان پور آذین

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز

 

-------

مدیریت صنعتی

 

135

محمد جواد سروش

دانشگاه اصفهان

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

136

افسانه محبوبی میاندواب

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی داخلی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

137

جهانبخش نصراله پورنیازی

جامع علمی کاربردی واحد ابهر

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

138

جواد قاسمی پور

دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

139

حجت رضایی سرداری

دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

 

-------

مدیریت صنعتی

 

140

حسن جعفری

دانشگاه آزاد قم

مدیریت صنعتی- مالی

مدیریت صنعتی

 

141

خیراله توپا ابراهیمی

پردیس بین المللی کرج دانشگاه خوارزمی

 

-------

مدیریت صنعتی

 

142

رسول قابلی اسکوئی

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

 

-------

مدیریت صنعتی

 

143

رضا جورابلی

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

144

رضا ذبیحی

پیام نور مرکز پاکدشت

 

-------

مدیریت صنعتی

 

145

زهرا طاهری شاهسوارانی

شاهد

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

146

سارا شکاری

دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

 

-------

مدیریت صنعتی

 

147

سعید آزادی

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

 

-------

مدیریت صنعتی

 

148

سهیلا مقدم تبریزی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

149

سید جلال هزارخوانی

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

-------

مدیریت صنعتی

 

150

سیدمصطفی صادقی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

-------

مدیریت صنعتی

 

151

سیدمهدی میرقاسمی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

-------

مدیریت صنعتی

 

152

سیده سارا محرری کوشالشاه

دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

153

علی اکبر رضایی منش

موسسه مهرالبرز

 

-------

مدیریت صنعتی

 

154

علی پورآقا بالانقیبی

پیام نور استان البرز

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

155

علی درویش میاردان

دانشگاه آزاد واحد کرج

 

-------

مدیریت صنعتی

156

علیرضا انصاری فر

دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

 

-------

مدیریت صنعتی

 

157

علیرضا عباسی

دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

 

-------

مدیریت صنعتی

158

علیرضا میرفارسی

دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

 

-------

مدیریت صنعتی

 

159

فاطمه حاج محمدی

موسسه نورطوبی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی

مدیریت صنعتی

 

160

فاطمه عابدینی

دانشگاه آزاد واحد گرمسار

برنامه ریزی گردشگری

مدیریت کسب و کارهای کوچک

161

محمد حسنی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

162

محمد شوندی

دانشگاه آزاد واحد قم

 

-------

مدیریت صنعتی

 

163

محمدرضا رضوان خواه

موسسه نورطوبی

 

-------

مدیریت صنعتی

 

164

مرتضی پناهی

دانشگاه آزاد واحد خرمشهر

حقوق

مدیریت کسب و کارهای کوچک

165

مهدی اسلامی

دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

166

مهدی سوری

پیام نور مرکز قرچک ورامین

 

-------

مدیریت صنعتی

 

167

مینا عراقی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

168

ناصر کریمی

دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

مدیریت اجرایی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

169

نرگس جهان تابش

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی- بین الملل

مدیریت کسب و کارهای کوچک

170

هادی خاکباز مقدم

دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

 

-------

مدیریت صنعتی

 

171

وحید روحی فشمی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

172

سپیده شیخ الاسلام خواه

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

-------

مدیریت کسب و کارهای کوچک

173

سمانه نیکوکار

پردیس البرز دانشگاه تهران

-------

مدیریت صنعتی