پذیرش بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته

موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش

با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای سال تحصیلی 1400-1401 در کد رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد:

 12310 (مهندسی کامپیوتر )

 12311 (اقتصاد)

 12312(حسابداری)

 12313(حقوق)

 12314(مددکاری اجتماعی)

 12315(مدیریت امور بانکی)

 12316(مدیریت بازرگانی)

 12317( مدیریت صنعتی)

 12318(مدیریت کسب و کارهای کوچک)

 12319(آموزش زبان انگلیسی)

 12320(مترجمی زبان انگلیسی)

نوع پذیرش در مقطع کارشناسی پیوسته :  بر اساس سوابق تحصيلی (بدون کنکور)

 به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام در رشته‌هايی كه پذیرش آن‌ها در آزمون سراسری مهر ماه سال 1400 صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی (معدل كتبی یا کل ديپلم) صورت می‌گيرد، می‌رساند ثبت‌نام و انتخاب رشته برای گزينش در اين رشته‌ها از طريق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از روزپنجشنبه مورخ 1400/05/14 آغاز و در روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20 (تا مورخ 1400/06/15 تمدید شد) پايان می‌پذيرد.

تكاليف‌، مدارک لازم و مراحل ثبت‌نام اینترنتی:

متقاضی شركت‌ در پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی بايد اقدام‌های‌ زير را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:

1- مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور.

2- دريافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طريق درگاه اطلاع رسانی سازمان و مطالعه آن.

3- تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.

4- ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان در زمان مقرر (1400/05/14 لغايت 1400/06/15).

شرایط ثبت نام :

1- اخذ ديپلم نظام آموزشی جديد (3-3-6) حداكثر تا تاريخ 1400/06/31، یا دارا بودن مدرک پيش‌دانشگاهی و يا اخذ مدرک پيش‌دانشگاهی حداكثر تا تاريخ 1400/06/31 و يا دارا بودن ديپلم نظام قديم و يا مدرك كاردانی (فوق ديپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و یا كاردانی پيوسته آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای برای متقاضيان الزامی است.

2متقاضيان ديپلم  فنی و حرفه‌ای و يا كار دانش نظام آموزشی جديد (3-3-6) و ديپلمه‌های فنی و حرفه‌ای و كاردانش نظام قديم هنرستان كه دارای مدرک پيش دانشگاهی و يا كاردانی می‌باشند و فاقد معدل كتبی ديپلم هستند، بايستی معدل كل ديپلم متوسطه خود را عيناً دربند 16 تقاضانامه اينترنتی ثبت نام درج نمايند.

نکته مهم: دارندگان ديپلم فنی و حرفه‌ای و كاردانش نظام قديم هنرستان كه فاقد مدرک پيش دانشگاهی و يا مدرک كاردانی می‌باشند حق ثبت نام و شركت دراين مرحله را ندارند و د رصورت ثبت نام و قبول شدن، قبولی آن‌ها لغو خواهد شد.

3- نظر به اين‌كه گزينش دانشجو در اين مرحله براساس سوابق تحصيل (معدل كتبی ديپلم)،  صورت خواهد گرفت؛ متقاضيان (ديپلمه‌های نظام آموزشيی جدید (3-3-6)، نظام سالی واحدی يا ترمی واحدی، نظام قديم چهارساله دبيرستان و همچنين ديپلمه‌های فنی و حرفه‌ای و كاردانش نظام قديم هنرستان كه دارای مدرک پيش دانشگاهی و يا كاردانی می‌باشند) بايستی معدل كل و يا معدل كتبي خود را بصورت صحيح در تقاضانامه ثبت نام  اينترنتي درج  نمايند.  متقاضيان  توجه داشته باشند در صورت مغايرت معدل كل و يا معدل كتبي واقعي  با معدل كل و يا معدل كتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذيرفته‌شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آن‌ها لغو می‌گردد.

یادآوری: هرگونه‌ تغييری برای موضوع پذیرش این مرحله از طريق‌ نشريه پيک سنجش‌ (هفته‌نامه خبری و اطلاع‌رسانی سازمان ‌سنجش‌)، درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.

سامانه پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی آزمون سراسری مهر ماه سال 1400

جهت اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنید.

مزایای تحصیل آموزش مجازی در موئسسه فاران مهر دانش

آشنایی با رشته‌های تحصیلی

 مهندسی کامپیوتر

  اقتصاد

  حسابداری

  حقوق

مددکاری اجتماعی

  مدیریت امور بانکی

  مدیریت بازرگانی

  مدیریت صنعتی

  مدیریت کسب و کارهای کوچک

  آموزش زبان انگلیسی

  مترجمی زبان انگلیسی

تمدید ثبت نام بدون آزمون کارشناسی
راهنمای ثبت نام