پذیرش مقطع کارشناسی ناپیوسته

شرایط و راهنمای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته نوبت بهمن ۱۴۰۱-۱۴۰۰ متعاقبا اعلام خواهد شد.

موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش

با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد

 مهندسی کامپیوتر (کد ۳۱۱۳)

حسابداری (کد ۵۶۱۸)

مزایای تحصیل آموزش مجازی در موئسسه فاران مهر دانش