پذیرش مقطع کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش 

با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای سال تحصیلی 1400-1401

الف. از طریق آزمون سراسری

ب . بدون کنکور و  با شرط معدل مطابق  آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

دانشجو می‌پذیرد

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

راهنمای انتخاب رشته ارشد

کد رشته‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش:

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی 11198

آموزش زبان انگلیسی 13242

حقوق خصوصی   13541

حقوق بین‌الملل 13596

حقوق جزا و جرم‌شناسی 13681

حسابداری 14656

مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی 15198

مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی 15690

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی 22612

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری 22702

مزایای تحصیل آموزش مجازی در موئسسه فاران مهر دانش