پذیرش مقطع کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش 

با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

الف. از طریق آزمون سراسری

ب . بدون کنکور و  با شرط معدل مطابق  آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

دانشجو می‌پذیرد

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

راهنمای انتخاب رشته ارشد

کد رشته‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش:

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی ۱۱۱۹۸

آموزش زبان انگلیسی ۱۳۲۴۲

حقوق خصوصی   ۱۳۵۴۱

حقوق بین‌الملل ۱۳۵۹۶

حقوق جزا و جرم‌شناسی ۱۳۶۸۱

حسابداری ۱۴۶۵۶

مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی ۱۵۱۹۸

مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی ۱۵۶۹۰

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی ۲۲۶۱۲

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری ۲۲۷۰۲

مزایای تحصیل آموزش مجازی در موئسسه فاران مهر دانش