وبینار روز چهار شنبه مورخ 1399/10/24 ساعت 16:30

vc.faran.ac.ir/kb99

برای ورود به جلسه های آنلاین از لینک درج شده

 با درج نام و نام خانوادگی خود به صورت انگلیسی در بخش (Guest) و با گزینه Enter room  وارد سامانه شوید
 
سامانه یک ربع قبل از شروع جلسه فعال خواهد شد

ادوبی کانکت برای ویندوز

ادوبی کانکت برای اندروید از بازار

ادوبی کانکت برای اپل