وبینار آموزش کار با سامانه دانشجویی برای ورودی‌های کارشناسی پیوسته مهرماه ۱۴۰۰