در حال بارگذاری...

ورود به کلاس‌های آنلاین

ورود به سامانه آموزشی LMS

رشته‌های فاران مهر دانش

مقالات اساتید و دانشجویان فاران

دریافت کارت دانشجویی

۱۲-۲۰ بهمن ۱۴۰۰- بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۲۳ بهمن ۱۴۰۰- شروع کلاس‌های نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۳-۶ اسفند ۱۴۰۰- زمان حذف و اضافه

۱۳ خرداد ۱۴۰۱- پایان حذف اضطراری

۴-۲۴ تیر ۱۴۰۱- امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۲۲-۳۱ فروردین ۱۴۰۱- کلاس‌های آنلاین فروردین ۱۴۰۱

۲۲-۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱- کلاس‌های آنلاین اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۲-۳۱ خرداد ۱۴۰۱- کلاس‌های آنلاین خرداد ۱۴۰۱

۲۷ خرداد ۱۴۰۱- اتمام کلاس‌ها

۲۸ خرداد الی ۲ تیر ۱۴۰۱- نظرسنجی

معرفی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

این موسسه پس از تاسیس با بومی‌سازی سیستم آموزش مجازی مناسب و تامین محتوای آموزش در رشته‌های مدیریت کسب و کارهای کوچک و مدیریت صنعتی (مقطع کارشناسی) آغاز به کار نمود. از آغاز فعالیت، تاکید ما بر نهادینه سازی و ارتقاء سطح فرهنگ آموزش مجازی در کشور و استقرار صحیح نظام مدیریتی و آموزش الکترونیکی با اهداف آموزش عالی کشور و توسعه کمی و کیفی در جهت تحقق برنامه چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی با تاکید بر جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه بوده است.

رویدادها

فعالیت‌های علمی و پژوهشی

فارغ‌التحصیلان برتر فاران مهر دانش
مقالات علمی پژوهشی
جشنواره‌ها و همایش‌های فاران مهر دانش