ویدیوهای آموزشی امتحانات (امن آزمون) و دانلود اپلیکیشن

ویدیوی آموزشی نحوه‌ی ورود به آزمون از طریق نظارت فقط  رایانه (کلیک کنید)

ویدیوی آموزشی نحوه‌ی ورود به آزمون از طریق نظارت از رایانه و تلفن همراه (کلیک کنید)

لینک دانلود اپلیکیشن اندروید (کلیک کنید)

دانلود اپلیکیشن آی او اس از اناردونی (کلیک کنید)

دانلود اپلیکیشن آی او اس از سیبچه (کلیک کنید)