جدول شهریه مقطع کارشناسی پیوسته – ترم اول ورودی‌های سال تحصیلی 1400-1399 موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

شهریه سال تحصیلی 1401-1400 متعاقبا اعلام خواهد شد

مقطع نام رشته تعداد واحد درسی در ترم اول شهریه ثابت (به ریال) شهریه متغیر (به ریال) جمع کل (به ریال)
کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی 18 واحد 8000000 12200000 20200000
کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی 18 واحد 8000000 11000000 19000000
کارشناسی پیوسته حقوق 17 واحد 8000000 10300000 18300000
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر 18 واحد 8900000 12240000 21140000
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی 16 واحد 8000000 10000000 18000000
کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کارهای کوچک 16 واحد 8000000 9800000 17800000
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 18 واحد 8000000 11200000 19200000
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 20 واحد 8000000 13600000 21600000
کارشناسی پیوسته مددکاری اجتماعی 18 واحد 8000000 11400000 19400000
کارشناسی پیوسته اقتصاد 20 واحد 8000000 12400000 20400000
کارشناسی پیوسته حسابداری 17 واحد 8000000 11300000 19300000