جدول شهریه مقطع کارشناسی ناپیوسته – ترم اول ورودی‌های سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

 

ردیف مقطع نام رشته تعداد واحد درسی در ترم اول شهریه ثابت (به ریال) شهریه متغیر (به ریال) جمع کل (به ریال)
۱ کارشناسی ناپیوسته حسابداری ۲۰ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰۰
۲ کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار ۱۸ واحد ۸۹۰۰۰۰۰ ۱۳۳۲۰۰۰۰ ۲۲۲۲۰۰۰۰