جدول شهریه مقطع کارشناسی ناپیوسته – ترم اول ورودی‌های سال تحصیلی 1400-1399 موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

شهریه سال تحصیلی 1401-1400 متعاقبا اعلام خواهد شد

ردیف مقطع نام رشته تعداد واحد درسی در ترم اول شهریه ثابت (به ریال) شهریه متغیر (به ریال) جمع کل (به ریال)
1 کارشناسی ناپیوسته حسابداری 20 واحد 8000000 13600000 21600000
2 کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار 18 واحد 8900000 13320000 22220000