تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی سراسری ۱۴۰۰ تا پایان روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰