تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

پيرو انتشار اطلاعيه و دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱ در تاريخ های ۱۵ و ۱۶/۰۹/۱۴۰۰، بدينوسيله ضمن اعلام اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور «به شرح زير اين اطلاعيه» به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام می‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای آن دسته از متقاضیانی كه تا اين تاريخ (۱۴۰۰/۰۹/۲۳) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبی اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا پايان روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. متقاضيان ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نياز، به درگاه اطلاع‌رسانی اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی كه قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمايند.

شرايط ثبت‌نام‌ آزمون کارشناسی ارشد:

ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتی و از طريق درگاه اطلاع رسانی اين سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام می‌شود.

متقاضیان ضمن اطلاع از شرايط عمومی و اختصاصی، مقررات وظيفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايرانی و توضيحات مربوط به سهميه رزمندگان و ايثارگران (مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون)، در صورتی كه دارای شرايط مذكور باشند، می‌توانند حداكثر در دو رشته امتحانی (طبق ضوابط از رشته‌‌های امتحانی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام) متقاضی ثبت‌نام در اين آزمون شوند.

مراحلی كه متقاضی بايد برای ثبت نام اقدام كند:

۱- مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان به نشانی فوق برای خريد كارت اعتباری ثبت‌نام (سريال ۱۲ رقمی) و دريافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱).

۲- تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۳- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام.

 ۴-خريد كارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰ ريال (يک میلیون و دويست و پنجاه هزار) ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش.

۵- پرداخت هزینه خدمات ارسال پيام كوتاه به متقاضیان به مبلغ ۱۲.۰۰۰ دوازده هزار) ريال.

۶- متقاضیانی كه علاوه بر رشته‌ انتخابی يا امتحانی اصلی (رشته‌ اول‌) علاقه‌مند به‌ شركت در رشته‌ امتحانی دوم هستند، ضرورت‌ دارد كه‌ كدرشته‌ امتحانی دوم را نيز در بند مربوط در تقاضانامه درج ‌نمايند. اين دسته از متقاضیان می‌بايست برای رشته امتحانی دوم يک كارت اعتباری ديگر، به مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰ ريال (يک میلیون و دويست و پنجاه هزار) ريال علاوه بر كارت اعتباری اول خريداری نمايند.

یادآوری۱: متقاضیان ثبت‌نام و شركت در آزمون كدرشته‌های امتحانی (اصلی و شناور) كه علاقه‌مند به شركت در گزينش رشته‌های تحصيلی دانشگاه پيام‌نور هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ (دويست هزار) ريال ديگر نيز براي اعلام علاقه‌مندی برای دوره مذكور، اقدام نمايند.

یادآوری ۲: متقاضیان ثبت‌نام و شركت در آزمون كدرشته‌های امتحانی (اصلی و شناور) كه علاقه‌مند به شركت در گزينش رشته‌های تحصيلی مؤسسات آموزش عالی غيردولتی و غيرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ (دويست هزار) ريال ديگر نيز براي اعلام علاقه‌مندی برای دوره مذكور، اقدام نمايند.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتی:

به متقاضیان توصيه می‌شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس براساس فرم پيش‌نويس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان، اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه ‌نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد نمايند. ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت نمايند. بديهی است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک متقاضی در صورت پذيرفته‌شدن در آزمون، قبولی وی لغو و از ادامه تحصيل متقاضی جلوگيری خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتی و محل آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱:

براساس برنامه زمانی پيش‌بينی شده آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۸، ۲۹ و ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ لغايت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون و برگ راهنمای شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون متقاضیان براساس استان و شهرستان مندرج در بند ۳۸ تقاضانامه تعيين می‌گردد. لذا مقتضی است متقاضیان با مراجعه به جدول شماره ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و درج كد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمايند.

برگزاری المپياد علمی- دانشجويی كشور:

متقاضیان علاقه‌مند می‌توانند همزمان ‌با برگزاری امتحانات‌ آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱، در اولين ‌مرحله دوره بيست و هفتمين آزمون المپياد علمی- دانشجويی كشور بر اساس شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون شركت نمايند.

توصيه‌های مهم‌ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۱:

۱- متقاضیان برای اطلاع از مقررات وظيفه عمومی، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه ايثارگران و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجی به دفترچه راهنمای ثبت‌نام ‌مراجعه نمايند.

۲- متقاضیان لازم است در انتخاب كدرشته‌های امتحانی (اول و دوم) و همچنين شهرستان محل حوزه امتحانی خود، دقت نمایند؛ لذا پس از دريافت كد پيگيری ۱۶ رقمی، در اين خصوص به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح و يا جابجايی، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳- متقاضیان پس از تكميل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده ۶ رقمی و كدپيگيری ۱۶ رقمي يک نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداری نمايند.

۴- هر ساله تعداد قابل توجهی از متقاضیان در درج معدل خود در زمان ثبت‌نام دقت لازم را بعمل نياورده و پس از قبولی در دانشگاه به دليل مغايرت معدل قبولی آن‌ها لغو شده و باعث سردرگمی آن‌ها می‌گردد. لذا به متقاضیان تاکید می‌شود در درج معدل خود دقت لازم را بعمل آورند و حتی اگر ثبت‌نام آن‌ها توسط خودشان انجام نمی‌پذيرد با مشاهده پرينت تقاضانامه نسبت به كنترل دقيق موارد درج شده در آن اقدام نموده و در مراحل بعدی كه امكان ويرايش اطلاعات (در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون و یا انتخاب رشته) برای آن‌ها وجود دارد نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام نمايند.

۴- با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عكس متقاضیان، كه اين موضوع اكثراً برای متقاضیانی كه ثبت نام آنان از سوی ديگران انجام می‌شود رخ داده است، تاكيد می‌گردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالی خود دقت نماييد تا اشتباهاً عكس متقاضی ديگری به جای عكس شما ارسال نگردد. بديهی است كه در صورت ارسال عكس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۵- هرگونه‌ تغييری از طريق‌ نشريه پيک سنجش‌ (هفته‌نامه خبری و اطلاع‌رسانی سازمان ‌سنجش‌)، درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌های جمعی ‌اعلام ‌خواهد شد.

 

 

 

ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org