• گروه های آموزشی

  گروه های آموزشی

  • دکتر حجت الله حاجی حسینی

   دکتر حجت الله حاجی حسینی

   مدیریت انتقال تکنولوژی
   • محسن معصوم زاده

    محسن معصوم زاده

    • حسن فارسیجانی

     حسن فارسیجانی

     • دکتر حمید آسایش

      دکتر حمید آسایش

      • محمد صفدر کشاورزپور

       محمد صفدر کشاورزپور

       •  فائزه احمدی

        فائزه احمدی

        • محمد رضا زینالی مغانلو

         محمد رضا زینالی مغانلو

         • هانیه احمدی

          هانیه احمدی

  • دکتر علیرضا آذربایجانی

   دکتر علیرضا آذربایجانی

   حقوق خصوصی
   • محمد حسین فضائلی

    محمد حسین فضائلی

    • خدیجه صلح میرزائی

     خدیجه صلح میرزائی

     • محمد رضا الهی منش

      محمد رضا الهی منش

      •  مهدی نجابتی

       مهدی نجابتی

       • محمد تقی عابدی

        محمد تقی عابدی

        • رضا بیرانوند

         رضا بیرانوند

         • علیرضا رجب زاده اصطهباناتی

          علیرضا رجب زاده اصطهباناتی

          • منوچهر ناکینی پسند

           منوچهر ناکینی پسند

           •  اسماعیل شاهسوندی

            اسماعیل شاهسوندی

            • سیامک عمو زیدی

             سیامک عمو زیدی

             • مصطفی مظفری

              مصطفی مظفری

              • حسین اسکندری

               حسین اسکندری

  • دکتر غلامحسن کوشکی

   دکتر غلامحسن کوشکی

   حقوق جزا و جرم شناسی
   • مهرداد رایجیان اصلی

    مهرداد رایجیان اصلی

    • محمد رضا رهبر پور

     محمد رضا رهبر پور

     • محسن رحمانی تبار

      محسن رحمانی تبار

      • حسین یاراحمدی

       حسین یاراحمدی

       • خسرو اسکندری

        خسرو اسکندری

        • علی اصغر کیا پاشا

         علی اصغر کیا پاشا

  • دکتر علی اکبر اربایبان

   دکتر علی اکبر اربایبان

   حسابداری
   •  کمال عقیق

    کمال عقیق

    •  آذر مسلمی

     آذر مسلمی

     •  نرگس حسینیان

      نرگس حسینیان

      • آمنه فرهمند

       آمنه فرهمند

       • زهره حاجیحا

        زهره حاجیحا

        • محمد عسگری عماد

         محمد عسگری عماد

  • دکتر هادی برقی

   دکتر هادی برقی

   شبکه
   •  علی سلیمانی

    علی سلیمانی

    • رامین کریمی

     رامین کریمی

     • سعید ایرانمنش

      سعید ایرانمنش

      •  رضوان رحیمی

       رضوان رحیمی

       • میر محمد حسین زنده دل

        میر محمد حسین زنده دل

  • دکتر سعید شکرالهی

   دکتر سعید شکرالهی

   تجارت الکترونیکی
   •  حمید رضا مقسمی

    حمید رضا مقسمی

    • پژمان عبدالهی فرد

     پژمان عبدالهی فرد

     •  مهدی عراقی

      مهدی عراقی

      •  مهدی ایزدی

       مهدی ایزدی

       • مناف شریف زاده

        مناف شریف زاده

        • مهسا احمر

         مهسا احمر

  • دکتر حمید رضا ایل بیگی

   دکتر حمید رضا ایل بیگی

   مدیریت بازرگانی
   •  سید هاشم پروانه مسیحا

    سید هاشم پروانه مسیحا

    •  علیرضا جلالی

     علیرضا جلالی

     •  سید علیرضا طیرانی

      سید علیرضا طیرانی

      • سامان سلیمانی

       سامان سلیمانی

       • ولی الله رحمانی

        ولی الله رحمانی

  • دکتر مریم ایرجی

   دکتر مریم ایرجی

   آموزش زبان انگلیسی
   • فائزه صادقی

    فائزه صادقی

    • زهرا نادری فرجاد

     زهرا نادری فرجاد

     •  سید حمید رضا شهیدی

      سید حمید رضا شهیدی

      • کاظم طبیبی

       کاظم طبیبی

       • منصور سنایی

        منصور سنایی

        • فرهاد آذرنگ

         فرهاد آذرنگ

        • شهرزاد وقاری سوران

         شهرزاد وقاری سوران

        •  مریم بهجت

         مریم بهجت