The site is undergoing maintenance and is currently not available

«پرتال جامع آموزش مجازی دانشگاه راه اندازی شد»

بر اساس برنامه ریزی جدید کلیه دانشجویان دانشگاه در پرتال فوق تحصیل می نمایند. لذا پرتال های آموزشی از این به بعد فعال نبوده و تمامی دروس تنها در پرتال جامع ارائه می شود تا دانشجویان رشته های مختلف با یکدیگر در ارتباط باشند.

تمامی دانشجویان رشته های مختلف برای ورود به دروس خود کافیست به نشانی زیر مراجعه و با نام کاربری قبلی و شماره دانشجویی به عنوان کلمه عبور موقت وارد شوند.

faranlms.com

نکته مهم:

نام کاربری دانشجویان تغییری نکرده است.

کلمه عبور دانشجویان بصورت موقت شماره دانشجویی خواهد بود که لازم است در بدو ورود رمز خود را تغییر دهید.

در هنگام تعیین کلمه عبور جدید دقت شود که برای رعایت اصول امنیتی لازم است کلمه عبور به صورت ترکیب اعداد، حروف و علائم @ و _ باید تعیین گردد در غیر اینصورت سیستم اجازه تغییر رمز نخواهد داد به عنوان مثال عبارت Faran@92123 میتواند یک کلمه عبور مناسب باشد