26 مهر 1396 ساعت 14:43

مقطع کارشناسی

تقویم آموزشی نیمسال دوم بهمن95
پرداخت شهریه و انتخاب واحد  24 بهمن الی 28 بهمن 
انتخاب واحد با تاخیر 1 اسفند الی 4 اسفند
حذف و اضافه 9 الی 13 اسفند
حذف اضطراری 20 تا 22 اردیبهشت
شروع امتحانات نهایی    12 خرداد

 

مقطع کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی نیمسال دوم بهمن 95
پرداخت شهریه و انتخاب واحد  24 بهمن الی 28 بهمن 
انتخاب واحد با تاخیر 1 اسفند الی 4 اسفند
حذف و اضافه 9 الی 13 اسفند
شروع امتحانات نهایی    12 خرداد
 
Template Design:Dima Group