پنجشنبه - ۲۸ تیر - ۱۳۹۷
الخميس / 7 ذو القعدة / 1439
Jul 19 2018

   

   

   

   

   

  مهدی تقوی

  رتبه علمی :استاد

  رشته تحصیلی:اقتصاد

  محل اخذ مدرک:دانشگاه تهران

  هیئت علمی همکار از :دانشگاه علامه طباطبایی

   

   حجت الله حاجی حسینی سفیده

  رتبه علمی : دانشیار

  رشته تحصیلی:مدیریت تکنولوژی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه برادفورد انگلستان

  هیئت علمی همکار از:سازمان‌

  پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 

   کمال عقیق

  رتبه علمی :دانشیار

  رشته تحصیلی:ریاضی

  محل اخذ مدرک:هندوستان

  هیئت علمی همکار از::دانشگاه صنعتی

  خواجه نصیرالدین طوسی

   

   سید هاشم پروانه مسیحا

  رتبه علمی :دانشیار

  رشته تحصیلی:ریاضی محض

  محل اخذ مدرک:دانشگاه امیر کبیر

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه  صنعتی

  خواجه نصیرالدین طوسی

   

         

  علیرضا آذربایجانی

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:حقوق خصوصی 

  محل اخذ مدرک:دانشگاه قم

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه تهران

  سید محسن معصوم زاده

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:مدیریت صنایع

  محل اخذ مدرک:دانشگاه برادفورد انگلستان

  هیئت علمی همکار از: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

   

  مصطفی مظفری

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:حقوق خصوصی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه تهران

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه شهید بهشتی

   

   عباس میر شکاری 

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:حقوق خصوصی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه تهران

  هیئت علمی همکار از:دانشگاه حقوق قضایی و خدمات اداری

   

   امیر ناصر اخوان

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:مدیریت صنایع (انتقال تکنولوژی)

  محل اخذ مدرک:دانشگاه برادفورد انگلستان

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

     
   نرگس حسینیان

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:مدیریت مالی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه علوم مالزی

  هیئت علمی همکار از:دانشگاه آزاد اسلامی

   سعید شکرالهی

  رتبه علمی:استادیار

  رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

  محل اخذ مدرک :دانشگاه شهید بهشتی 

  هیئت علمی همکار از : دانشگاه شهید بهشتی

   
   

  رامین کریمی

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر نرم افزار شبکه

  محل اخذ مدرک:دانشگاه تکنولوژی مالزی

  هیئت علمی همکار از:دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد ملارد

       

   علی سلیمانی

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:هوش مصنوعی و رباتیک

  محل اخذ مدرک:دانشگاه فنی کلرادو آمریکا

  هیئت علمی همکار از:استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

   

  محمد حسین فضائلی 

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:فقه و اصول

  محل اخذ مدرک:تحصیلات حوزوی سطح 4

  هیئت علمی همکار از:دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

   

  مهدی  امیر میاندرق

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:ریاضی محض-آنالیز

  محل اخذ مدرک:دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد فیروزکوه

     

   مهدی ایزدی 

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:مهندسی برق و قدرت

  محل اخذ مدرک:دانشگاه پوترا مالزی

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد

  فیروز کوه

   

       

  سید طه موسوی میرکلانی 

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:حقوق بین الملل عمومی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  هیئت علمی همکار از:دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

   

   اسماعیل شاهسوندی

  رتبه علمی :استادیار

  رشته تحصیلی:حقوق تجارت بین الملل

  محل اخذ مدرک:دانشگاه پنجاب هندوستان

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

   

   

  منوچهر ناکینی پسند

  رشته تحصیلی:الهیات و معارف اسلامی-فقه 

  محل اخذ مدرک:ایران

  هیئت علمی همکار از: علمی دانشگاه آزاد اسلامی ملارد 

   

   

   شیرین عیانی

  رشته تحصیلی :انفورماتیک پزشکی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه شهید بهشتی

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   

   

   

   

     

   

  نوشین جباری

  رشته تحصیلی:مدیریت مهندسی مخازن نفت

  محل اخذ مدرک:دانشگاه مالایا مالزی

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   علیرضا جلالی

   رشته تحصیلی :دکترای کارآفرینی

   محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم مالزی

  همکار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   محسن رحمانی تبار 

  رشته تحصیلی:حقوق جزا و جرم شناسی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه مون پلیه فرانسه

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

  سیامک عمو زیدی 

  رشته تحصیلی:حقوق (اقتصاد بین الملل)

  محل اخذ مدرک:دانشگاه ماستریخت هلند

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش 

   

   

   

     

  سعید ایرانمنش

  رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر

   محل اخذ مدرک:دانشگاه ولونگونگ کشور استرالیا 

  هادی برقی

  رشته تحصیلی:معماری کامپیوتر

  محل اخذ مدرک:دانشگاه علم و صنعت 

  همکار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر

   

  امیر کو صدقی

  رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر نرم افزار شبکه

  محل اخذ مدرک:دانشگاه علم و صنعت

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   حمید رضا مقسمی 

  رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیک

  محل اخذ مدرک:دانشگاه علم و صنعت

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه آزاد اسلامی  تهران غرب

   
     

   

   

  حمید رضا ایل بیگی خمسه نژاد

   

  رشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه لینکلن انگلستان

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   

   آذر مسلمی 

  رشته تحصیلی:حسابداری

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

  هیئت علمی همکار از:دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

   

   

   

  راحله همایونی راد

  رشته تحصیلی:حسابداری

  محل اخذ مدرک:دانشگاه الزهراء

  هیئت علمی همکار از:دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

   

   

   

  محمدصفدر کشاورزپور

  رشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی -بازاریابی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   

   
         

  معصومه خزایی

  رشته تحصیلی:مهندسی صنایع

  محل اخذ مدرک:دانشگاه امیر کبیر

  مدیر آموزش وهمکارعلمی موسسه آموزش عالی

  فاران مهر دانش

  الهام وصلی

   رشته تحصیلی:مهندسی فناوری اطلاعات

  محل اخذ مدرک:دانشگاه امیر کبیر

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

    

  فائزه صادقی

  رشته تحصیلی:زبان و ادبیات انگلیسی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   سید علیرضا طیرانی

  رشته تحصیلی:کارآفرینی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه تهران

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   
   
   
   

   

  بهروز مقیمی

   رشته تحصیلی:شهرسازی برنامه ریزی شهری

  محل اخذ مدرک:دانشگاه تهران

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

  میر محمد حسین زنده دل

   رشته تحصیلی:مهندسی برق و قدرت

  محل اخذ مدرک:دانشگاه تهران

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

    

   

   

   

  رضوان رحیمی

   رشته تحصیلی:انفورماتیک پزشکی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه شهید بهشتی

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   

   مهدی عراقی

   رشته تحصیلی:مهندسی فناوری اطلاعات

  محل اخذ مدرک:دانشگاه امیر کبیر

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   

   

   

  مهسا احمر

  رشته تحصیلی:برق و الکترونیک

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   
   

  منصور سنایی

   رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

   

  کاظم طبیبی

  رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه  تهران 

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

   

  مریم ایرجی

   رشته تحصیلی:زبان شناسی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه دهلی هند

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه آزاد اسلامی

       

  فرهاد آذرنگ

  رشته تحصیلی:آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   

   

  زهرا نادری فرجاد

   رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه علامه طباطبایی

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

    

   

  خسرو مهدی پور عطائی

  رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه سیلیمان فیلیپین

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

   

   سید حمید رضا شهیدی

  رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  هیئت علمی همکار از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

   
         

  مریم بهجت

  رشته تحصیلی:زبان شناسی

  محل اخذ مدرک:علامه طباطبایی

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   
   

   

  سامان سلیمانی

  رشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   

  محمد عسگری عماد

  رشته تحصیلی:حسابداری

  محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

  همکارعلمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

   
         
         

   

  لینک های مفید

  اطلاعات تماس

  خیابان ولیعصر – بالاتر از پارک ساعی – نرسیده به توانیر روبروی بیمارستان مهرگان نبش کوچه همسایگان – پلاک 2- "طبقه سوم" 
  تلفن:  88783115-021