سه شنبه - ۲۹ مرداد - ۱۳۹۸
الثلاثاء / 19 ذو الحجة / 1440
Aug 20 2019

  انصراف

  قوانین آموزشی در ابتدای ثبت نام به هر دانشجو ارائه می گردد تا پس از مطالعه وی با امضا و اثر انگشت ثبت در پرونده وی شود. از اینرو تعهد به بندهای قید شده در آئین نامه کاملا الزامی می باشد. (شرایط انصراف در آئین نامه قید شده است)

  فرم انصراف را باید حضورا از موسسه تحویل گرفته و پس از تکمیل با امضا و ثبت دقیق تاریخ روز ، به بخش اداری موسسه تحویل دهید تا روال بررسی آن آغاز گردد.

  دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ  ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت،پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

  تبصره:تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، بر عهده موسسه است. 

  تا زمانیکه پرونده دانشجو به صورت کامل بسته نشده باشد ، دانشجوی مذکور منصرف محسوب نمی گردد و تعهدات و تبعات مالی بیشتری برای وی ایجاد می گردد. لذا پیگیری خود دانشجو تا اتمام همه مراحل انصراف از اهمیت زیادی برخوردار است.

  on سه شنبه مرداد 09 by faran

  درصورتیکه دانشجو قبل از شروع نیمسال (زمان اعلام شده در تقویم دانشگاهی) بصورت رسمی تقاضای انصراف نماید، تنها لازم است بدهی های معوق خود را تا آن تاریخ پرداخت و سپس مراحل انصراف را تکمیل نماید.

  on سه شنبه مرداد 09 by faran

  در صورت تقاضای انصراف دانشجوی ترم اولی بعد از دریافت شماره دانشجویی و شروع ترم هیچ مبلغی به دانشجو مسترد نخواهد شد.

  برای دانشجویان ترم دوم به بعد: پس از شروع یک نیمسال و قبل از پایان زمان حذف و اضافه بصورت رسمی تقاضای انصراف نماید، لازم است علاوه بر بدهیهای معوق، شهریه ثابت آن نیمسال را نیز پرداخت نماید و سپس مراحل انصراف را تکمیل کند.

  اما در صورت انتخاب واحد دانشجو در ترمی که انصراف خود را اعلام می کند: علاوه بر شهریه ثابت کل شهریه متغیر ترم مذکور نیز جز بدهی های دانشجو محسوب می گردد.

  on سه شنبه مرداد 09 by faran

  لینک های مفید

  اطلاعات تماس

  نشانی پستی :تهران
  خیابان  شهید احمد قصیر (بخارست سابق ) – خیابان ششم - پلاک 5
  کد پستی :1514646311
  تلفن:  88734156-021